Medzinárodná porota súťaže

Text

PREDSEDA POROTY

Ondrej Lenárd – Slovenská republika

Patrí medzi najvýznamnejších slovenských dirigentov 20. storočia. Kritika vyzdvihuje jeho zmysel pre hudobné divadlo, muzikantskú intuíciu, temperament a originalitu. Absolvoval štúdium dirigovania na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v triede prof. Juraja Haluzického a prof. Ľudovíta Rajtera (1964). V roku 1974 sa stal laureátom medzinárodnej dirigentskej súťaže Maďarského rozhlasu a televízie v Budapešti.

V rokoch 1962 – 1969 bol zbormajstrom Opery SND v Bratislave, od roku 1970 dirigentom (v rokoch 1977 – 1990 šéfdirigentom) Symfonického orchestra Československého rozhlasu v Bratislave (dnes Symfonický orchester Slovenského rozhlasu).

V rokoch 1984 – 1986 viedol Orchester Opery SND v Bratislave. V rokoch 1991 – 2001 bol šéfdirigentom a hudobným riaditeľom Slovenskej filharmónie, v rokoch 1997 – 1998 pôsobil ako riaditeľ Opery SND. Významným je jeho dlhoročné účinkovanie v Japonsku. Bol stálym hosťujúcim dirigentom, šéfdirigentom i hudobným riaditeľom Japan Shinsei Symphony Orchestra v Tokiu a stálym hosťujúcim dirigentom Tokijskej filharmónie, ktorá mu v roku 2000 udelila titul čestného dirigenta. Od roku 2019 sa opäť stal šéfdirigentom Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v Bratislave.

Ondrej Lenárd spolupracoval s poprednými európskymi sólistami (P. Dvorský, E. Gruberová, G. Beňačková, J. Obrazcovová, M. Freni, P. Cappuccilli, E. Urbanová, S. Kopčák, A. Plachetka a i.), hosťoval v mnohých európskych krajinách i v zámorí (Kanada, Brazília, USA, Japonsko), dirigoval renomované zahraničné telesá, ako Česká filharmónia, Mníchovská filharmónia či Pražský symfonický orchester (FOK). Hosťoval vo významných operných domoch: v Národnom divadle v Prahe, v Štátnej opere vo Viedni, v budapeštianskej Štátnej opere, v Opere San Carlo v Neapole, v Gran Teatre del Liceu v Barcelone, v Houston Grand Opera a iné.

Umenie Ondreja Lenárda je zachytené na viac než tisícke záznamov, nahrával pre vydavateľstvá Opus, Marco Polo, Naxos (prevažne so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu) či HNH International, ale aj pre Slovenskú televíziu. Doma i v zahraničí premiérovo uviedol viaceré diela slovenských skladateľov (Burlas, Cikker, Ferenczy, Godár, Moyzes, Salva, Zeljenka). Vyučoval dirigovanie na VŠMU v Bratislave. V rokoch 2011 – 2017 bol šéfdirigentom Symfonického orchestra Českého rozhlasu. Ondrej Lenárd je držiteľom Rádu Ľudovíta Štúra I. triedy, čestného doktorátu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a ceny Artis Bohemiae Amicis za prínos a šírenie dobrého mena českej kultúry v zahraničí.

 

Text

Jiří Holubec – Česká republika / Czech republic

Prof. PaedDr. Jiří Holubec, Ph.D. vyštudoval Pedagogickú fakultu Univezity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Hudobnú fakultu Akadémie múzických umení v Prahe. Je zbormajstrom univerzitného speváckeho zboru Chorea academica a Děčínskeho speváckeho zboru. S uvedenými zbormi koncertoval vo väčšine európskych štátov, v USA, v Kolumbii a v Mexiku. Ako dirigent mimo iných spolupracoval so zbormi Konzervatória v Tepliciach, Freie Waldorfschule v Mannheime, so zborom Bohemiachor, so zborom State University of New York, ktorý dirigoval počas svojej prednáškovej a umeleckej stáže v USA. Pôsobil i ako klavirista, umelecký vedúci a aranžér orchestra Big Band Bonit z Ústí nad Labem.

V pedagogickej praxi sa prof. Holubec zameriava predovšetkým na súčasné trendy českej hudobnej pedagogiky, o ktorých prednáša doma i v zahraničí; nedávno napríklad na Conservatory of Music v Šanghaji. Významne sa podieľa na spolupráci Katedry hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem s Hochschule für Tanz und Musik v Mníchove a s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici.

V súčasnosti vyučuje na Univerzite Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a na univerzite v Liberci, v oblasti hudobnej teórie spolupracuje s Katedrou hudobnej teórie a Ústavom teórie hudby Hudobnej fakulty Akadémie múzických umení v Prahe.

Text

Grzegorz OliwaPoľská republika

Prof. dr hab. Grzegorz Oliwa je titulárny profesor hudobných umení, dirigent, pedagóg, vedecký pracovník Hudobného ústavu univerzity v Rzeszowe, riaditeľ Štátnej hudobnej školy ZygmuntaMycielskeho prvého stupňa v Strzyzowe.

V roku 1994 založil komorný spevácky zbor Strzyzow a dodnes je jeho dirigentom. Okrem toho koncertoval so Sliezskym filharmonickým zborom, Tarnowským komorným orchestrom a Komorným orchestrom z Przemysla. Spolu s Rzeszowským komorným orchestrom nahral niektoré diela zo zbierok zámockého múzea v Lancuti - „LancutMusicalia“ a „LancutMusicalia - koncerty“.Od roku 2001 je členom predstavenstva Poľskej asociácie zborov a orchestrov v Rzeszowe. V roku 2002 bol povýšený na pozíciu umeleckého vedúceho a v roku 2005 sa stal prezidentom tohto združenia.

Profesor Oliwa za roky svojej profesionálnej práce viedol množstvo seminárov a prednášok pre dirigentov a podieľal sa na práci poroty rôznych zborových festivalov. V rokoch 1999-2006 bol podpredsedom Rzeszowskej hudobnej spoločnosti. Od roku 2001 je členom hudobnej spoločnosti Strzyzow a v roku 2014 sa stal jej viceprezidentom. V roku 2003 poľský minister kultúry a národného dedičstva zapísal profesora Oliwu na zoznam expertov. Od roku 2006 je regionálnym koordinátorom Národného programu rozvoja školských speváckych zborov „Spievajúce Poľsko“. V súčasnosti je kurátorom Zborovej akadémie pôsobiacej pri Národnom fóre hudby vo Vroclavi. Od roku 2014 je dirigentom mužského rodu Podkarpacki a od septembra 2018 vedie spevácky zbor učiteľov „Akord“ ZNP a SCK v Mieleci.

Text

Jiří FuchsČeská republika

Doc. Mgr. Jiří Fuchs je zbormajster, vysoskoškolský pedagóg a hudobný publicista. Je autorom článkov a recenzií pre regionálnu tlač, hudobné časopisy a hudobné portály, najmä recenzií týkajúcich sa zborových festivalov, koncertov, operných predstavení a CD.

Jiří Fuchs je absolventom Hudobnej fakulty AMU v Praze v odbore spev a dirigovanie zboru. V rokoch 1971 – 1973 hosťoval ako študent na scéne Národného divadla v operách Figarova svadba a Predaná nevesta. Od roku 1982 bol sólistom opery v Plzni, súčasne začal od roku 1977 pracovať na Pedagogickej fakulte v Plzni, kde viedol Akademický ženský zbor a úzko spolupracoval s plzeňským dirigentom Antonínem Devátým a na jeho odporúčanie so zbormajstrom Jozefom Veselkom. Od roku 1982 pôsobil na Pedagogickej fakulte v Českých Budějoviciach, kde založil a viedol úspešný Juhočeský vysokoškolský zbor, s ktorým dosiahol mnoho medzinárodných úspechov v rade prestížnych súťaží Európy.

Uviedol mnoho noviniek zo súčasnej zborovej hudby. V rozhlase natočil so zborom vyše 60 štúdiových nahrávok. V r. 1993 habilitoval v odbore dirigovania zboru. Je členom národných i medzinárodných porôt súťaží v oblasti zborového spevu. V odbore vedenia zboru bol na zahraničných stážach, prednášal na niekoľkých medzinárodných sympóziách o problematike zborovej hlasovej výchovy. Venoval sa tiež kultúrno-organizačnej práci, bol predsedom juhočeskej oblasti Únie českých speváckych zborov, organizoval zborové festivaly a koncerty. Za svoju rozsiahlu hudobnú činnosť bol ocenený Cenou Františka Choduru (1993) a Cenou Bedřicha Smetanu (2013).

Text

Adrian Kokoš – Slovenská republika

Adrian Kokoš, dirigent a zbormajster. Od  januára 2004 pôsobí ako  dirigent v Slovenskom rozhlase, kde nanovo založil Detský spevácky zbor. Popri rozhlasovom zbore je dominantnou jeho dlhoročná spolupráca so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu. Na svojom konte má celý rad premiér domácich i svetových autorov. Od roku 2003 spolupracuje so slovenským skladateľom Víťazoslavom Kubičkom, vo svetovej premiére uviedol vyše dvadsať skladateľových  diel. Dirigoval viaceré domáce i zahraničné hudobné telesá (Cappella Istropolitana, Štátna filharmónia Košice, Štátny komorný orchester Žilina, Moravská filharmónia Olomouc, Janáčkova filharmónia Ostrava, Filharmónia Bohuslava Maritnů Zlín, Karlovarský symfonický orchester, Johann Strauss orchester v nemeckom Coburgu, Metropolitný orchester Bratislava, Sinfonietta Bratislava, Slovenskí symfonici, Spevácky zbor Lúčnica, Slovenský filharmonický zbor a iné). Ako dirigent sa predstavil aj na viacerých  renomovaných hudobných festivaloch (Medzinárodný festival Musica Sacra v Nitre, Festival sakrálneho umenia Košice, Viva Musica Festival, Bratislavské hudobné slávnosti,  Pohoda Festival,  Medzinárodný operný festival Smetanova Litomyšl, Dvořákova Olomouc, České doteky hudby, Europäische Johann Strauss Bühnenwerke Festival, Medzinárodný festival Petra Dvorského – Jaroměřice, Medzinárodný filmový festival Karlovy Vary).  V sezóne 2009/10 pôsobil ako hosťujúci dirigent Štátnej opery v Banskej Bystrici. Pravidelne spolupracuje s významnými osobnosťami slovenskej a medzinárodnej hudobnej scény. Predstavil sa aj na 30. ročníku Letných olympijských hier v Londýne, kde v slávnom Sadlers Wels divadle  spolu s art - rockovou legendou skupiny YES  Jonom Andersonom a Miroslavom Žbirkom dirigoval Slovenský reprezentatívny koncert. So Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu a Detským rozhlasovým zborom nahral množstvo diel klasického repertoáru, hudbu k rôznym rozhlasovým hrám, ale i hudbu k filmom ako napríklad  Wilsonov,  Anděl Pána2, Svetozár Stračina, Učiteľka, Po strništi bos, Dubček.

Je jedným z mála slovenských dirigentov, ktorý sa úspešne venuje spájaniu rôznych žánrov v hudbe. V štýle crossover uviedol množstvo hudobných projektov, kde spojil jazzovú, poppovú, rockovú, či ľudovú hudbu s klasickými symfonickými telesami.  

Adrian Kokoš je uznávaným interpretom a propagátorom slovenskej vokálno – inštrumentálnej hudby.  Hudobné tituly ktoré nahral vydali vydavateľstvá Slovak Radio Records, Hudobný fond a Universal Music. Pravidelne sa podieľa na umeleckých programoch pre Rozhlas a televíziu Slovenska a Českú televíziu.