Ocenenie

  • Cena primátora mesta Banská Bystrica „Najlepšiemu slovenskému speváckemu zboru“
  • Cena hudobného odboru Matice slovenskej „Za rozvoj interpretačného umenia v oblasti zborového spevu“
  • Cena Ministerstva školstva SR „Absolútnemu víťazovi Akademickej Banskej Bystrice“
  • Cena rektora UMB „Za pôsobivú dramaturgiu“
  • Cena banskobystrického diecézneho biskupa „Za najlepšiu interpretáciu skladby so sakrálnou tematikou“

Zobraziť výsledky