Výsledky súťaže Akademická Banská Bystrica

Výsledky súťaže Akademická Banská Bystrica – 2021 - ONLINE

Stredoškolské zbory:

Zlaté pásmo

 • Dívčí sbor JITRO - Hradec Králové, ČR, Dirigent: Jiří Skopal

Strieborné pásmo

 • Comodo spevácky zbor pri Gymnáziu – Chomutov, ČR, Dirigent: Marie Hánová
 • Pěvecký sbor Gymnázia P. Křižkovského – Brno, ČR Dirigent: Natalia Chirilenco
 • Pěvecký sbor Bel canto – Olomouc, ČR, Dirigent: Jana Synková

Bronzové pásmo

 • Olympia Combined Choirs – Washington, USA, Conductor: Steve Danielson, Leah Dowers, Emmy Grice

 

Vysokoškolské spevácke zbory:

Zlaté pásmo

 • Cantica laetitia Akademický sbor Fakulty Technologické Univerzity Tomáše Bati Zlín, ČR, Dirigent: Josef Surovík
 • Zbor Jána Szyrockého zo Západopomoranskej technickej univerzity Štetín, PL, Conductor: Szymon Wyrzykowski
 • Univerzitný miešaný spevácky zbor Mladosť, SR, Dirigent: Monika Bažíková

Strieborné pásmo

 • Nostro canto miešaný spevácky zbor PU v Prešove, SR, Dirigent: Tatiana Švajková
 • Nona komorný spevácky zbor PF UJEP v Ústí nad Labem, ČR, Dirigent: Luboš Hána, Pavel Zmátlo

Bronzové pásmo

 • nebolo udelené

 __________________________________________________________________________________________________

Súčasne porota rozhodla udeliť nasledovné ceny:

Cena ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Najlepšiemu speváckemu zboru festivalu ABB 2021“

 • Cantica laetitia Akademický sbor Fakulty Technologické Univerzity Tomáše Bati Zlín, ČR, Dirigent: Josef Surovík

Cena primátora mesta Banská Bystrica „Najlepšiu interpretáciu skladby slovenského autora“

 • Nostro canto miešaný spevácky zbor PU v Prešove, SR, Dirigent: Tatiana Švajková

Cena rektora UMB v Banskej Bystrici „Za pôsobivú dramaturgiu a rozvoj vokálnej tvorby

 • Univerzitný miešaný spevácky zbor Mladosť, SR, Dirigent: Monika Bažíková

Cena Hudobného odboru Matice slovenskej „Za rozvoj interpretačného umenia v oblasti zborového spevu“

 • Dívčí sbor JITRO - Hradec Králové, ČR, Dirigent: Jiří Skopal

Cena banskobystrického diecézneho biskupa „Za najlepšiu interpretáciu skladby so sakrálnou tematikou“.

 • Zbor Jána Szyrockého zo Západopomoranskej technickej univerzity Štetín, PL, Conductor: Szymon Wyrzykowski

__________________________________________________________________________________________________

Súťaž hodnotila medzinárodná porota v zložení

Predseda:
 • Doctor honoris causa, prof. Ondrej LENÁRD (SR)

Členovia:

 • prof. dr hab. Grzegorz OLIWA (PL)
 • prof. PaedDr. Jiří HOLUBEC, Ph.D. (ČR)
 • doc. Jiří FUCHS (ČR)
 • Mgr. art. Adrian KOKOŠ (SR)