Ceny

Výška finančných cien pre stredoškolské a vysokoškolské spevácke zbory:

  • 500 € zlaté pásmo,
  • 300 € strieborné pásmo,
  • 200 € bronzové pásmo.

V prípade umiestnenia viacerých zborov v tom istom pásme sa finančná odmena rozdelí.