BEL CANTO

Komorný spevácky zbor Bel canto

Dirigent: Jana Synková

Komorný spevácky zbor Bel canto je aktívnym hudobným telesom od r. 2018, kedy vznikol z podnetu starších spevákov detského speváckeho zboru Campanella Olomouc a ich bývalých členov. Dnes má Bel canto 25 členov.

Campanella má vyše 50-ročnú tradíciu a odchovala tisíce spevákov. V súčasnej dobe, keď pracuje pod krídlami Základnej umeleckej školy Campanella Olomouc, patrí v Českej republike medzi špičkové zborové telesá.

Za tri roky svojej existencie sa Bel canto predstavilo na mnohých koncertoch v Olomouci a Olomouckom kraji, k zahraničným pobytom zboru môžeme zaradiť úspešnú účasť na Horehronských slávnostiach v Brezne v r. 2019. Repertoár zboru je pestrý a nájdeme v ňom skladby pre komorné zbory od obdobia stredoveku cez renesanciu až ku klasicizmu. Podstatnú časť repertoáru tvoria ľudové piesne z celého sveta a ich úpravy.