Cantica laetitia

Cantica laetitia Akademický sbor Fakulty Technologické Univerzity Tomáše Baťi  ve Zlíně
Dirigent: Josef Surovík

Akademický zbor Fakulty technologickej Univerzity Tomáša Baťu Cantica laetitia bol založený v Zlíne v roku 2004 pôvodne ako „dievčenský výber“ z detského speváckeho zboru Cantica. V tomto zložení sa zaradil medzi rešpektované zborové telesá a získal významné ocenenia na súťažiach doma (Jihlava, Praha a ďalšie) ale aj v zahraničí (v bulharskej Varne, poľskom Krakove a macedónskom Ohride). Ako miešaný zbor pracuje od roku 2012. Zbormajstrom je od začiatku Jozef Surovík, na klavíri zbor sprevádza Jan Nowak. Cantica laetitia získala v v roku 2019 titul akademický zbor Technologickej fakulty Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne.

Základ repertoáru tvori hudba 20. a 21. storočia. Zbor často uvádza diela týchto autorov: E. Whitacre, V. Miškinis, P. Eben, Z. Lukáš ai. Zameriava sa tiež na premiéry nových diel. Kvalita prevedenia je často ohodnotená na súťažiach cenou za interpretáciu konkrétnej skladby. Skladateľ Jan Vičar priamo pre potreby telesa upravil niektoré svoje diela. Zaujímavá a prínosná je autorská spolupráca so skladateľkou Terezou Surovíkovou, ktorá je manželkou zbormajstra a zároveň členkou zboru.

Z náročného a pestrého repertoáru je možné zostaviť kompaktný program, ktorý slávi úspech u návštevníkov koncertov i porôt medzinárodných súťaží, na ktorých zbor dosahuje vynikajúce výsledky. Cantica laetitia spolupracuje s Filharmóniou Bohuslava Martinů v Zlíne, ale vokálno-inštrumentálne diela uvádza aj samostatne (napr. J. J. Ryba – Česká mše vánoční, J. Pavlica – Missa brevis). Zbor tiež spolupracuje s Detskou operou Zlín.

 

www.canticalaetitia.cz