Chór Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego ZUT w Szczecinie

Chór Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego ZUT w Szczecinie – CHAPS

Dirigent Szymon Wyrzykowski

Spevácky zbor Štetínskej technickej univerzity založil v novembri 1952 vtedajší študent Jan Szyrocki (nar. 29.12.1931), ktorý sa stal profesorom. Vo funkcii umeleckého vedúceho a dirigenta pôsobil do dňa svojej smrti 9.4.2003. Zbor sa stretával s čoraz väčším ohlasom a v krátkom čase od svojho založenia sa zaradil medzi najlepšie akademické zbory v Poľsku a získal množstvo ocenení doma i v zahraničí.

Ako uznanie profesorových úspechov a uznanie jeho veľkého prínosu bol zbor nazvaný po jeho veľkom zakladateľovi. V nasledujúcich rokoch úlohu dirigenta a umeleckého riaditeľa plnil Dr. R. Zieliński z University of South Florida, USA (2003-2005). V rokoch 2005-2006 túto úlohu prevzal Dr. R. I. Drozd zo Słupska. V októbri 2006 bol do funkcie umeleckého manažéra a dirigenta vymenovaný profesorov spoľahlivý študent Szymon Wyrzykowski.

Zbor propaguje štetínsku univerzitu, mesto a región vystúpením na významných kultúrnych podujatiach. Poľská televízia a rozhlas dlhé roky zaznamenávajú a vysielajú vystúpenia zboru a sledujú jeho vývoj. Početné predstavenia diel poľských a medzinárodných skladateľov zaznamenali a odvysielali aj viaceré zahraničné rozhlasové stanice. Okrem toho zbor nahral niekoľko CD, dlhých platní a kaziet. Za svoju činnosť v oblasti kultúry získal zbor množstvo ocenení, vyznamenaní a medailí od národných a regionálnych orgánov.

Najnovšie zborové ocenenia:

 • - 1. miesto na zborovom festivale v Trnave, 2007,
 • - Grand Prix 4. medzinárodného festivalu „Rybnická zborová jeseň“ (Poľsko) 2008,
 • - Grand Prix Zborového festivalu Szamotuły (Poľsko) 2008,
 • - 1. miesto na Turnaji zborov LEGNICA CANTAT 41. (Poľsko) 2010,
 • - Špeciálna cena mena Francisca Vallejosa, „za najlepšiu interpretáciu populárnej habanery“ na 56. medzinárodnom festivale zborov Habanér a Polyfónie, Torrevieja (Španielsko) 2010,
 • - Grand Prix, 1. cena a Cena za najlepšieho dirigenta súťaže vianočných kolied v Chełmne (Poľsko), 2012,
 • - Grand Prix, 1. cena, Cena za najlepšieho dirigenta, Cena za najlepší interpretačný výkon kašubskej piesne, Medzinárodná súťaž zborov, Rumia (Poľsko), 2012
 • - Zlatý diplom, Cena za najlepšiu interpretačnú súčasnú pieseň, Cena Felixa Nowowiejského, Barczewo (Poľsko), 2015
 • - 1. cena – kategória POP music, 1. cena – SACRA music, 2. cena – FOLK music, 5. ročník Medzinárodného festivalu zborov a súťaží „Canco Mediterrania“, Barcelona, ​​Lloret de Mar (Španielsko), 2015
 • - Zlatý diplom, 4. medzinárodný festival pašijovej hudby, Štetín (Poľsko), 2016
 • - Zlatý diplom, Národný festival súčasnej zborovej hudby, Gdansk (Poľsko), 2016
 • - Zlatý diplom (pre CHAPS Female Voices), 22. medzinárodný festival speváckych zborov "Rainbow" Petrohrad, Rusko 29.-31.03.2019

Súčasný názov zboru je The Jan Szyrocki Memorial Choir of West Pomeranian University of Technology, Szczecin (Poľsko).