COMODO

Spevácky zbor COMODO
Dirigent: Mária Hánová

Spevácky zbor COMODO pôsobí pri Gymnáziu v Chomutove. Združuje asi 35 spevákov, ktorí sú súčasnými študentami alebo absolventami gymnázia. Počas svojej 15 ročnej činnosti mal množstvo koncertov v regióne aj v zahraničí. Zúčastnil sa medzinárodných festivalov, kde získal významné ocenenia. Uveďme napríklad „Eeuropees Muziekfestival voor de Jeugd“ v belgickom Neerpelte, „Slovakia cantat“ v Bratislave alebo festival „Canco Mediterrania“ v Barcelone. Zbor COMODO sa niekoľkokrát zúčastnil medzinárodného projektu Sommerfilharmónie v nemeckom Chemnitzi, kde spoločne so spevákmi a muzikantmi z celej Európy vytvoril obrovské hudobné teleso, ktoré vystúpilo na koncertoch v Nemecku a v Čechách. Spevácky zbor je tiež spoluorganizátor medzinárodného zborového festivalu Jirkovský Písňovar, ktorý je zameraný na zborovú populárnu hudbu. Zbormajstrami zboru sú Mária a Luboš Hána, absolventi odboru zbormajstrovstva na Univerzite J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.