Komorný zbor NONA

Komorný zbor NONA Pedagogickej fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Dirigent: Luboš Hána

Komorný zbor NONA Pedagogickej fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně vznikol na sklonku roku 2002 na Katedre hudobnej výchovy pedagogickej fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Od roku 2007 fungovala NONA po dobu asi 4 rokov jako mužský zbor. Od roku 2011 je však NONA opäť miešaným zborom.

V repertoári zboru sú významnou mierou zastúpené skladby nonartificiálnej hudby (ako napovedá i samotný názov zboru) – často vo vlastnej úprave, ale zbor sa nevyhýba ani interpretácii klasického zborového repertoáru. 

Zbor sa zúčastnil mnohých súťaží a festivalov domácich i zahraničných (napr. IFAS Pardubice, Zvjozdnyje vrata - Rusko, Akademická Bánská Bystrica a mnoho ďalších).

Sbor se zúčastnil řady soutěží a festivalů, domácích i zahraničních (IFAS Pardubice, Zvjozdnyje vrata - Rusko, Akademická Bánská Bystrica a mnoho dalších). Zbormajstrom je od počiatku Luboš Hána. Dirigovanie zboru a nácvik skladieb majú samozrejme na starosti aj študenti a absolventi odboru zbormajstrovstvo, medzi ktorých v súčasnosti patrí Pavel Zmátlo, Dagmar Hladíková, Veronika Machovcová, Helena Poperová a Matouš Pavlis.

PhDr. Luboš Hána, Ph.D., pôsobí od r. 2002 na Katedre hudobnej výchovy PF UJEP v Ústí nad Labem. Orientuje sa predovšetkým na praktické disciplíny súvisiace s výučbou budúcich učiteľov a zbormajstrov. Jeho zborové aranžmány nájdeme v repertoári mnohých českých zborov a ako lektor je pozývaný na zborové workshopy a do porôt zborových súťaží. Okrem zboru NONA PF UJEP vedie na ZUŠ v Jirkove Komorný zbor Ventilky. Je umeleckým riaditeľom zborového festivalu Jirkovský Písňovar.