MLADOSŤ

Univerzitný miešaný spevácky zbor Mladosť, UMB Banská Bystrica

Dirigent: Milan Pazúrik

Univerzitný miešaný spevácky zbor Mladosť bol založený v r. 1969 na Pedagogickej fakulte. T. Sedlickým. Od r. 1979 pracuje so zborom M. Pazúrik. So zborom spolupracovali: v r. 1992-1995 D. Turňová, v r. 2000-2008 H. Kováčová, od r. 2008 A. Poliak, v r. 2010-2013 B. Lipková Brosová.

Spevácky zbor získal mnohé ocenenia doma i v zahraničí. Účinkoval: Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Ukrajina, Bulharsko, Belgicko - (Neerpelt - 1990, 1. c. Cumlaude), Francúzsko - (Tours 5. m., 1990, Belfort) , Veľká Británia - Wales (Cardiff, Tonyrefail -  1992), Švédsko - (Oskarshamn 3. c. 1994), Nemecko - (Zwickau 3. c. 1995), Holandsko - (Veldhoven - dve 1. ceny 1995, 1998). V novom miléniu účinkoval v Chorvátsku - (Zadar- 2001), Poľsku (Czenstochowa - 2000, Bydgoszcz - 2001, 06, 13, 19, Krakow - 2003, 06, 10, Rzeszow - 2012, 2.c., 2017), Maďarsku (Szarvas - 2003, Budapešť - 2004, 14, 15), Taliansku - Sardínii (Sassari - 2006, Padova - 2007), Argentíne a Brazílii (Tandil- 2007), Rusku (St. Peterburg 2010, 1.c. a Zl. pohár P. Veľkého), Francúzsku (Belfort - 2000, 06, 08, 11, 17), Španielsku (Barcelona, Lloretde Mar - 2012, 1.c. kat. sakr. hudby). Úspešný bol i v Čechách, na koncertoch a festivaloch v Olomouci (2005, 10, 18), Ostravě - (2011), Mikulově  - (2009), Hradci Králové - (2005, 09, 10, 13).

V roku 2000 uviedol kantátu J. L. Bellu - Jánošíkova svadba a v roku 2004 chrámové skladby J. Egryho v umeleckom spracovaní V. Gajdoša, v roku 2010 v Hradci Králové na medzinárodnom projekte CARMINA BURANA - Carla Orffa. V rokoch 2010, 2011, 2017, 2018 pracoval v rámci projektu V4 Višegrádske zborové mosty (VisegradChoirBridge) spolu s univerzitnými zbormi z Krakova (PL), Olomouca (CZ) a Banskej Bystrice (SK), Rzeszowa (PL), Egru (HU) z ktorých vyšli aj rovnomenné CD. V r. 2012 uskutočnil Koncert vďaky pre RKK sv. Michala Archanjela v B. Bystrici, pri príležitosti 10. výročia kostola (P. Mascagni – MessadiGloria). Pravidelne realizuje výchovné, adventné, vianočné a novoročné koncerty. Umeleckým vedúcim a dirigentom  je prof. Milan Pazúrik.