Nostro canto

Nostro canto miešaný sbevácky zbor Prešovskej Univerzity v Prešove

Dirigent : Tatiana Švajková

Miešaný spevácky zbor Nostro canto je jedným z najmladších umeleckých súborov Prešovskej univerzity v Prešove. Jeho vznik iniciovala v roku 2001 Tatiana Švajková (rod. Kanišáková), ktorá je jeho dirigentkou a umeleckou vedúcou. Členmi tohto zboru sú predovšetkým študenti a absolventi Katedry hudby, Inštitútu hudobného a výtvarného umenia, Filozofickej fakulty, Prešovskej univerzity v Prešove. Počas svojej dvadsaťročnej existencie sa zbor úspešne prezentoval na kultúrnych podujatiach na Slovensku i v zahraničí. V roku 2003 Nostro canto spolupracovalo s maďarskými a poľskými akademickými zbormi,  filharmonickým orchestrom mesta Rzesów na uvedení Brucknerovho diela Te Deum. V roku 2005 zbor získal 1. miesto v kategórii miešaných zborov a titul Absolútneho víťaza na medzinárodnom zborovom festivale Akademická Banská Bystrica. Spomedzi ostatných  ocenení možno spomenúť zlaté pásma, ktoré zbor získal na zborových festivaloch v Moldavsku a Bulharsku (2016/2018). Zbor príležitostne spolupracuje s orchestrom Štátnej filharmónie Košice, Sloveským rozhlasom a televíziou. Nostro canto nahralo profilové CD súčasnej slovenskej zborovej tvorby v roku 2011.