SEVERÁČEK - Komorní dívčí sbor

SEVERÁČEK - liberecký dětský sbor ZUŠ - Liberec, Česká republika

Komorní dívčí sbor Severáčku

dirigent: Silvie Langrová

 

Krásne detské hlasy, vysoká umelecká úroveň a predovšetkým úsmev a radosť zo spevu. Tým všetkým už viac ako šesťdesiat rokov obdarováva svojich poslucháčov doma i v zahraničí Severáček, liberecký detský zbor ZUŠ.

Od svojho založenia v r. 1958 manželmi Jiřinou a Milanom Uherkovcami predstavuje Severáček veľkú „zborovú rodinu“. V štyroch prípravných oddeleniach a koncertnom zbore v súčasnosti spieva vyše 230 dievčat a chlapcov vo veku od 4 do 18 rokov.

Za šesť desaťročí trvania preukázal Severáček svoje mimoriadne kvality nohými víťazstvami na domácich i zahraničných súťažiach, okrem iných 4x v španielskom Cantonigros, v estónskom Pärne, 4x v gréckej Preveze a na Rhodose, 2x na britskom ostrove Jersey, 5x v belgickom Neerpelte, vo francúzskych mestách Nantes a Tours, v talianskom Arezze, v Slovinskom Celje, vo švajčiarskom Winterthure, 3x v Prahe, 3x v Bratislave, 3x v talianskej Riva del Garda (celkom už 35 prvenstiev). Medzi najnovšie medzinárodné úspechy patria tri prvé ceny, víťazstvo v kategóriách a cena za najlepšiu dramaturgiu na medzinárodnej súťaži Slovakia Cantat v Bratislave v apríli 2019 a dve víťazstvá a hlavná cena Petra Ebena na Medzinárodnom festivale adventnej a vianočnej hudby v Prahe v novembri 2019. Významná je jeho spolupráca s českými poprednými orchestrami (napr. S Jakubom Hrůšom a Českou filharmóniou v decembri 2018), dirigentmi i opernými scénami (predovšetkým s Divadlom F.X.Šaldu v Liberci).

Zbormajsterkou a umeleckou šéfkou Severáčku je Silvia Langrová, absolventka Pardubického konzervatória a Univerzity Hradec Králové. Je pozývaná do českých i medzinárodných súťažných porôt (o.i. Llangollen, Cantonigros), organizuje zborové prehliadky a semináre. Za zbormajstrovskú činnosť obdržala v r. 2016 od Únie českých speváckych zborov cenu Františka Lýska.

 

SEVERÁČEK - liberecký dětský sbor ZUŠ

Komorní mužský sbor Severáčku

dirigent: Andrea Čančarová Houfková

Nápad pre vznik Komorného mužského zboru vzišiel pred dvoma rokmi od Andrey Čančarovej Houfkovej, ktorá pracuje s mutujúcimi chlapcami v rámci hlasovej prípravy spevákov Severáčku. Z pôvodného ansámblového spevu sa postupom času ustálila pevná podoba komorného zboru a chlapci začali s nadšením spievať svoj vlastný repertoár. Svoj samostatný part majú teraz i v niektorých skladbách repertoáru Severáčku.

Andrea Čančarová Houfková (*1980) spievala od ôsmich rokov v libereckom detskom zbore Severáček. V roku 2006 absolvovala na Pedagogickej fakulte Západočeskej univerzity v Plzni odbory hudobná výchova a sólový spev. Okrem speváckej práce sa venovala i hre na organ. Po štúdiách na univerzite sa v sólovom speve ďalej vzdelávala u prof. Svatavy Šutrbovej a tiež začala spolupracovať so Severáčkom ako zbormajsterka prípravných oddelní a hlasová pedagogička. V roku 2014 založila počernický detský zbor Rokytka, s ktorým získala zlaté pásmo na súťažnom festivale Zahrada písní v Prahe. Od r. 2014 tiež vedie scholu Cantabundus pri kostole sv. Alžbety Durínskej v Prahe, mestskej časti Kbely.