SEVERÁČEK - Komorní mužský sbor

SEVERÁČEK - Komorní mužský sbor Severáčku

dirigent: Andrea Čančarová Houfková

Nápad pre vznik Komorného mužského zboru vzišiel pred dvoma rokmi od Andrey Čančarovej Houfkovej, ktorá pracuje s mutujúcimi chlapcami v rámci hlasovej prípravy spevákov Severáčku. Z pôvodného ansámblového spevu sa postupom času ustálila pevná podoba komorného zboru a chlapci začali s nadšením spievať svoj vlastný repertoár. Svoj samostatný part majú teraz i v niektorých skladbách repertoáru Severáčku.

Andrea Čančarová Houfková (*1980) spievala od ôsmich rokov v libereckom detskom zbore Severáček. V roku 2006 absolvovala na Pedagogickej fakulte Západočeskej univerzity v Plzni odbory hudobná výchova a sólový spev. Okrem speváckej práce sa venovala i hre na organ. Po štúdiách na univerzite sa v sólovom speve ďalej vzdelávala u prof. Svatavy Šutrbovej a tiež začala spolupracovať so Severáčkom ako zbormajsterka prípravných oddelní a hlasová pedagogička. V roku 2014 založila počernický detský zbor Rokytka, s ktorým získala zlaté pásmo na súťažnom festivale Zahrada písní v Prahe. Od r. 2014 tiež vedie scholu Cantabundus pri kostole sv. Alžbety Durínskej v Prahe, mestskej časti Kbely.