Spevácky zbor Gymnázia P. Křížkovského

Spevácky zbor Gymnázia P. Křížkovského

Dirigent: Natalia Chirilenco

Spevácky zbor Gymnázia P. Křížkovského s umeleckou profiláciou existuje od doby založenia školy v r. 1991. Dlhý čas predstavoval predovšetkým akési doplnenie umeleckej profilácie gymnázia, študenti si v rámci jeho fungovania zlepšovali svoje hudobné zručnosti, tonálne cítenie i orientáciu v notových materiáloch, čo súčasne využívali v rámci svojich profilových predmetov: v hre na nástroj, v komornom i sólovom speve, divadelnej tvorbe atď. Vystúpenia súboru boli taktiež pravidelnou súčasťou slávnostných koncertov školy.

Od roku 2019 vedie spevácky zbor Natalia Chirilenco, pod jej – hoci zatiaľ krátkym – vedením získal zbor nové kvality i ambície. Zaujímavým počinom bola účasť tohoto telesa pri decembrovej realizácii Rybovej Českej vianočnej omše v kostole sv. Vavrinca v Brne-Komíne, kde zbor vystúpil spoločne so sólistami a orchestrom Czech virtuosi. Ďalšie ciele smerujú k získavaniu skúseností a úspechov v rámci zborových súťaží. Hlavným zmyslom fungovania zboru samozrejme ďalej zostáva zdieľaná radosť zo spoločnej umeleckej práce.