Kontakt

Akademická Banská Bystrica 2023

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Pedagogická fakulty

Centrum umenia a kultúry

Ružová 13, 97411 Banská Bystrica 

Slovensko

 

Tel: 00 421 / 48 / 4464518 – sekretariát 

e-mail:akademickabb@gmail.com 

pavel.martinka@umb.sk (riaditeľ sekretariátu festivalu)