Akademická Banská Bystrica 2023

Medzinárodný festival vysokoškolských speváckych zborov

Cieľom festivalu je okrem iného rozvíjať lásku k hudbe, rodnej kultúre, spoznávať hudbu a históriu rôznych národov, zbližovať mladých ľudí, podnietiť tvorivý elán akademických speváckych zborov a rozšíriť kultúrny rozhľad mladej inteligencie. Toto podujatie je významné pre študentov hudby z našej univerzity ako aj študentov z iných univerzít na Slovensku i v zahraničí.

POD ZÁŠTITOU 

Rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

Ministerky kultúry Slovenskej republiky

Zobraziť viac o podujatí

letenka

Výsledky

Výsledky súťaže Akademická Banská Bystrica – 2023

Zobraziť výsledky