Akademická Banská Bystrica 2021

Medzinárodný festival vysokoškolských speváckych zborov

Podmienky pre účastníkov na festivale nariadené Úradom verejného zdravotníctva:

Zahraniční účastníci:

  1. Odporúča sa aby všetci členovia zborov zo zahraničia a ich sprievod boli zaočkovaní, musia mať e- pas
  2. Všetci sa pri príchode na Slovensko musia registrovať do e-hranica.
  3. Zahraniční účastníci aj v prípade, že majú negatívny test  musia ísť do 14 dňovej karantény. Pretestovať sa môžu dať najskôr po 5 – tich dňoch (test si musia hradiť)

Slovenskí účastníci:

  1. Členom slovenských zborov sa odporúča byť zaočkovaní, poprípade mať negatívny test.
  2. Je možné sa riadiť aj podľa  OTP
  3. Naplnenosť auditória podľa Covid automatu (od pondelka je B. Bystrica v červenej farbe)

 


 

Cieľom festivalu je okrem iného rozvíjať lásku k hudbe, rodnej kultúre, spoznávať hudbu a históriu rôznych národov, zbližovať mladých ľudí, podnietiť tvorivý elán akademických speváckych zborov a rozšíriť kultúrny rozhľad mladej inteligencie. Toto podujatie je významné pre študentov hudby z našej univerzity ako aj študentov z iných univerzít na Slovensku i v zahraničí.

POD ZÁŠTITOU

Rektora Univerzity Mateja Bela 

Ministrerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

Zobraziť viac o podujatí

letenka

Program

V dňoch 18. až 20. 11. 2021 pripravuje Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 19. ročník medzinárodného súťažného festivalu vysokoškolských a stredoškolských speváckych zborov – Akademická Banská Bystrica (ABB).

Zobraziť program