Výsledky súťaže Akademická Banská Bystrica 2023

V kategórii stredoškolské zbory: 

  • Zlaté pásmo:                          Brioso, SZUŠ Brioso vŽilina (90bodov) 
  • Strieborné pásmo:                 Iuventus Paedagogica, SOŠPg, Levoča (85b) 

V kategórii miešané zbory:

  • Strieborné pásmo:                Cantica Znova, Trnava (86b) 

V kategórii sakrálna hudba:

  • Zlaté pásmo:                          Omnia, Žilinská univerzita v Žiline (96b) 

V rámci súťaže sa porota rozhodla udeliť nasledovné ceny: 

  • Cena primátora mesta Banská Bystrica „Za rozvoj interpretačného umenia v oblasti zborového spevu“ - dievčenský spevácky Iuventus Paedagogica pri Strednej odbornej škole pedagogickej v Levoči
  • Cena predsedu BBSK „za mimoriadny zbormajstrovský výkon“ – doc. Mgr. art. Monika Bažíková, ArtD.
  • Cenu Matice slovenskej „Najlepšiemu slovenskému speváckemu zboru“ – Komorný zbor Omnia zo Žilinskej univerzity v Žiline
  • Cena banskobystrického diecézneho biskupa „za najlepšiu interpretáciu skladby so sakrálnou tematikou“ – Miešaný spevácky zbor Cantica Znova z Trnavy
  • Cena rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici „za pôsobivú dramaturgiu“ – Spevácky zbor Brioso zo Súkromnej základnej umeleckej školy Brioso v Žiline
  • Cena Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Absolútnemu víťazovi Akademickej Banskej Bystrice 2023“ – Komorný zbor Omnia zo Žilinskej univerzity v Žiline 

Gratulujeme!