O festivale

Text

Akademická Banská Bystrica je medzinárodný súťažný festival stredoškolských a vysokoškolských speváckych zborov rôznych kategórií. Festival má dlhoročnú tradíciu od r. 1982 a poskytuje kvalitné prostredie pre stretnutie zborov a ich členov na súťažnej platforme vo vzájomnom hudobnom a umeleckom dialógu so zámerom prezentovať to najlepšie zo svojej interpretačnej skúsenosti a výmene najmodernejších trendov v oblasti prezentácie zborových diel starých majstrov i súčasných skladateľov. Hodnotenie jednotlivých umeleckých výkonov je zabezpečené odbornosťou medzinárodnej poroty pozostávajúcej z významných osobností hudobného života na nadnárodnej úrovni.

Festival okrem vlastnej súťaže obsahuje i viacero súvisiacich podujatí, ktoré ponúkajú možnosť účastníkom prezentovať svoje umenie na viacerých krásnych miestach Banskej Bystrice, zároveň ponúka možnosť kultúrneho vyžitia účastníkov festivalu prostredníctvom slávnostných koncertov, spoločenského večera, či ocenenia krásy účastníčok festivalu prostredníctvom súťaže MISS ABB 2021.