O festivale

Text

Akademická Banská Bystrica je medzinárodný súťažný festival stredoškolských a vysokoškolských speváckych zborov rôznych kategórií. Festival má dlhoročnú tradíciu od r. 1982 a poskytuje kvalitné prostredie pre stretnutie zborov a ich členov na súťažnej platforme vo vzájomnom hudobnom a umeleckom dialógu so zámerom prezentovať to najlepšie zo svojej interpretačnej skúsenosti a výmene najmodernejších trendov v oblasti prezentácie zborových diel starých majstrov i súčasných skladateľov. Hodnotenie jednotlivých umeleckých výkonov je zabezpečené odbornosťou medzinárodnej poroty pozostávajúcej z významných osobností hudobného života na nadnárodnej úrovni.