Prípravný výbor

Prezidentka festivalu a predsedníčka prípravného výboru:
doc. doc. Mgr. Ing. Miroslava Knapková, PhD. 

Čestný umelecký garant:
prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc. 

Umelecký riaditeľ a riaditeľ sekretariátu festivalu:
Mgr. Pavel Martinka, PhD. 

Predseda finančnej komisie festivalu:
Ing. Radovan Lapuník, MBA 

Predsedníčka komisie operatívnej podpory:
PaedDr. Renáta Pondelíková, PhD. 

Predsedníčka komisie pre propagáciu a tlač:
Ing. Dana Straková 

Predseda komisie pre technické zabezpečenie:
Mgr. art. Martin Urban, PhD. 

Členovia a členky prípravného výboru:
Mgr. art. Peter Bibza, Mgr. Lenka Lipárová, PhD.,  Ing. Jana Očenášová, Mgr. Vladimíra Zimová, Ing. Denisa Voskárová, Anna Šufliarska.