Príhovory

Vážené účastníčky a vážení účastníci festivalu ABB 2023, milí hostia,

knapkováV mene Univerzity Mateja Bela Vás srdečne vítam v krásnom meste pod Urpínom, v meste Banská Bystrica. Je to mesto, ktoré je svojou centrálnou polohou, turistickou atraktivitou a kultúrnym zázemím priam stvorené na to, aby bolo spájané nielen s vedecko-výskumnými, športovými, ale aj s umeleckými aktivitami.

Festival Akademická Banská Bystrica začal svoju tradíciu už v roku 1985 a v tieto dni máme možnosť zúčastniť sa jeho jubilejného dvadsiateho ročníka. Za tie roky sa festival ABB stal nielen neodmysliteľnou súčasťou života Univerzity Mateja Bela, ale aj kultúrnej Európy. Oslovuje milovníkov zborového spevu v univerzitnom, ale aj v stredoškolskom prostredí. Teší ma, že napriek hektickosti doby sa stále nájde dostatok mladých ľudí, ktorí venujú svoj čas, úsilie a energiu kultúrnym tradíciám a kvalitnému hudobnému umeniu. Verím, že svoje skúsenosti zúročia nielen v súťažiach študentských zborov, ale aj v rozvoji zborového spevu v rôznych kútoch Slovenska a Európy.

Naša univerzita si váži účasť všetkých zborov, ktoré sa na tento ročník festivalu prihlásili a zúčastnia sa niektorej z troch sekcií (súťaž stredoškolských zborov, súťaž zmiešaných zborov a súťaž sakrálnej hudby), ako aj účasť zborov na jednotlivých koncertoch. Naša úcta a vďaka patrí aj všetkým pedagogičkám a pedagógom, študentkám a študentom, ktorí venujú svoj čas a úsilie na reprezentovanie svojich vzdelávacích inštitúcií na tohtoročnom festivale. Festival ABB by sa nemohol uskutočniť bez nadšeného a obetavého prístupu prípravného výboru a bez finančnej, personálnej a materiálnej podpory organizátorov.

Želám festivalu Akademická Banská Bystrica 2023 úspešný a bezproblémový priebeh, bezchybné umelecké výkony, spravodlivé rozhodnutia porotcov, a najmä nezabudnuteľné kultúrne zážitky pre všetkých účastníkov, hostí a širšiu verejnosť.

 

doc. Ing. Mgr. et Mgr. Miroslava Knapková, PhD.

prezidentka festivalu

Vážené účastníčky a účastníci  Akademickej Banskej Bystrice!

Stretnutie stredoškolských a vysokoškolských speváckych zborov rôznych kategórií je samo o sebe sviatkom. Tento rok má však medzinárodný súťažný festival o dôvod viac na oslavu. Jubilejný, dvadsiaty ročník bude, verím, opäť potvrdením tradične vysokej úrovne kvality interpretačného umenia.

Som hrdý, že práve naše mesto v srdci Slovenska sa stalo etablovaným dejiskom prestížneho festivalu. Členky a členovia speváckych zborov z rôznych kútov Slovenska i zahraničia majú tento jarný dátum poznačený v kalendári a som rád, že na pár dní rozozvučia Banskú Bystricu podmanivými tónmi zborového spevu. Festival je vďaka svojmu zameraniu bohatý vo svojej jedinečnosti. Ponúka nielen interpretáciu diel starých majstrov, ale zároveň prináša možnosť zoznámiť sa s tvorbou súčasných skladateľov. A navyše, čo mu dodáva čaro a atraktivitu, je zároveň jeho súťažný charakter a vysoká úroveň, ktorú strážia členovia medzinárodnej odbornej poroty.

Hudba ako univerzálny jazyk a v jej rámci podmanivý zborový spev, to je fenomén, ktorému nemožno nepodľahnúť. Som presvedčený, že táto pravda sa opakovane potvrdí aj počas aktuálneho, 20. ročníka festivalu. Je to zároveň príležitosť bilancovať predchádzajúce dekády, porovnávať, hodnotiť, inšpirovať sa. V neposlednom rade je však dôležité, opätovne vyjadriť vďaku a obdiv organizátorom. Bez ich nadšenia, nasadenia a nekonečných hodín prípravy by stretnutie milovníkov a znalcov zborového spevu nemalo takú vysokú úroveň, akou sa môže právom pýšiť. 

 

Dámy a páni, priateľky a priatelia Akademickej Banskej Bystrice,

dovoľte mi na záver vyjadriť poďakovanie organizátorom, obdiv všetkým, ktorých spevácke výkony rozozvučia naše mesto a pozvanie tým, ktorí túžia po hudobnej kráse a harmónii zborového spevu.  Vitajte v Banskej Bystrici! Nech nám jubilejná Akademická Banská Bystrica prinesie radosť z tónov mladosti.

 

Ján Nosko

primátor mesta Banská Bystrica

Vážení hostia, milovníci zborového spevu!

Je mi potešením privítať vás na jubilejnom, 20. ročníku festivalu Akademická Banská Bystrica 2023. História tohto podujtatia sa začala písať v r. 1985 a odvtedy sa stala významným kultúrnym podujatím svojím významom presahujúce hranice regiónu.

Rád by som vyjadril svoju vďačnosť všetkým, ktorí sa podieľali na založení festivalu, jeho príprave a rozvoji ako miesta stretnutia mladých ľudí s cieľom predviesť svoje interpretačné umenie a šíriť jeho krásu a pestovať toto ušľachtilé umenie ako významnú zložku našej kultúrnej a umeleckej identity. Ďakujem všetkým, ktorí festival podporovali a podporujú svojou odbornosťou, organizačnými schopnosťami, i morálnou podporou. Vďačnosť patrí všetkým, ktorí sa počas priebehu 20 ročníkov zúčastnili a aj tento rok zúčastnia tohto podujatia. Bez nich by tento festival nebolo možné uskutočniť. Vážim si čas, ktorý ste venovali príprave na festival, čas, ktorý venujete pestovaniu hudobného umenia. Verím, že táto obeta sa vám vráti späť v podobe ocenenia poslucháčmi a radosti, ktorú im svojím umením spôsobíte.

Veľmi si cením, že i po náročnom období spôsobeného neočakávaným prerušením väčšiny kultúrnych podujtatí, sa opäť môžeme stretnúť na pôde Univerzity Mateja Bela, v meste v srdci Slovenska, v Banskej Bystrici, a opäť rozprúdiť zborový život, z ktorého, pevne verím, že si odnesiete i vy zrnko radosti do vašich škôl a domovov, aby tam mohlo ďalej rásť, vzmáhať sa a robiť radosť všetkým, ktorí vás budú počúvať.

Prajem vám príjemne strávený čas, hlboké kultúrne a umelecké vyžitie a vynikajúce vystúpenia!

 

Pavel Martinka

Umelecký riaditeľ a riaditeľ sekretariátu festivalu