Príhovory

Vážení účastníci festivalu, priatelia zborového spevu, nadšenci interpretačného umenia, dámy a páni,

hudba je fenomén. Neraz je liekom, ktorý pomáha prekonať prekážky či ťažké chvíle. Je to umenie, ktoré pohladí sluch i dušu, a okrem samotných interpretov teší poslucháčov.

Posledné mesiace boli pre všetkých nás náročné. Poznačila ich pandémia a ľudia sa museli popasovať so situáciami, na ktoré neboli pripravení. Život v mnohých oblastiach sa zastavil a výnimkou nebola ani tá umelecká. O to viac ma teší, že tento rok sa v našom meste uskutoční už 19. ročník medzinárodného súťažného festivalu vysokoškolských a stredoškolských speváckych zborov – Akademická Banská Bystrica. Tento festival má neodmysliteľné miesto v kultúrnom a spoločenskom kalendári nášho mesta a získal si prestíž nielen doma, ale aj v zahraničí. Svojím významom totiž presahuje hranice Slovenska, je súčasťou kultúrnej spolupráce v Európe a som si istý, že tak ako každý rok, súťažiaci zo seba vydajú všetko a predvedú jedinečné umelecké výkony. Akademická Banská Bystrica nie je len súťaž. Je to prezentácia hudby, ktorá vychádza zo sŕdc mladých ľudí, napĺňaich a motivuje.

Počas festivalu zbory prezentujú klasiku i trendy, vymieňajú si skúsenosti a zameriavajú sa na diela starých majstrov, ale aj súčasných skladateľov. Nedá mi nepodotknúť, že hudobná história Banskej Bystrice je bohatá, za čo vďačíme najmä rôznym významným osobnostiam. Patrí medzi ne aj hudobný skladateľ Ján Cikker, velikán umenia, ktorý by tento rok oslávil už svoje 110. narodeniny. Pri príležitosti tohto výročia sme si ho v našom meste uctili viacerými aktivitami a verím, že jeho tvorba inšpirovala aj mnohých súťažiacich.

Vážení organizátori, milí účastníci a priaznivci festivalu,

ďakujem, že podporujete umenie a som si istý, že vďaka Vám aulu Beliana zaplnia podmanivé tóny a pozitívna energia, čím v meste pod Urpínom opäť vytvoríte jedinečnú atmosféru. Želám Vám úspešný priebeh podujatia, a najmä nezabudnuteľný zážitok. Užite si 19. ročník Akademickej Banskej Bystrice.

 

Ján Nosko
primátor mesta Banská Bystrica

 

Nadšení milovníci zborového spevu, 

medzinárodný súťažný festival stredoškolských a vysokoškolských speváckych zborov Akademická Banská Bystrica so svojím 19. ročníkom sa zapisuje do hudobnej histórie Slovenska a ja som rád, že sa realizuje napriek ťažkým pandemickým časom.

Jedinečným faktom zostáva, že do Banskej Bystrice prichádzate v roku 110. výročia narodenia Jána Cikkera, ktorého meno Banskobystričanom asociuje pamätnú tabuľu domu,  v ktorom sa narodil; budovu Gymnázia Andreja Sládkoviča, kde počas štúdia dostal ako gymnazista základy vedomostí na celý život – dnes v tejto budove sídli Ekonomická fakulta našej univerzity; ulicu, základnú umeleckú školu či detský festival, ktoré nesú jeho meno; dom na Hornej ulici, odkiaľ zaznievala Cikkerova zvučka Slobodného slovenského vysielača počas Slovenského národného povstania; Cikkerovu sieň historickej radnice na námestí a ďalšie významné spojenia s menom hudobného skladateľa.

                Vynárajú sa mi v mysli motívy jedinečnej hudby Jána Cikkera a pohrúžený do nej počujem horské potoky, ľudové motívy, famózne klavírne skladby, pôvabné zborové diela a pravdaže jeho opery. Fascinuje ma jeho hudobná reč, ktorou hľadá odpoveď na otázky zmyslu života, ktorými ponúka túžbu po slobode, zobrazuje humanistické myšlienky.

V osobnosti Jána Cikkera nachádzam aj prepojenie na medzinárodný význam festivalu ABB, veď banskobystrický rodák hudobné vzdelanie získal na pražskej Majstrovskej škole Vítězslava Nováka a následne vo Viedni, ku ktorej mal blízky vzťah cez pôvod svojho otca, čím získal vzťah aj k nemeckej kultúre. Vás, ktorí ste k nám prišli z rôznych krajín Európy, takisto spája jeden fenomén, spoločný zázrak – hudba.

                A tak mi dovoľte, aby som všetkým spevákom, dirigentom, porotcom i hosťom zaželal na Akademickej Banskej Bystrici 2021 krásny umelecký zážitok, mnoho víťazstiev ducha, radosti a vnútorného naplnenia. Aby ste aj vy, tak ako to robieval výnimočný skladateľ a pedagóg majster Ján Cikker, dávali myšlienkam vzlet a dokázali jedinečne vyspievať celú epopeju ľudského života.

 

doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.

rektor UMB

 

Prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.Vážení hostia, milí mladí priatelia,

V roku 1985 sa začala písať na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici novodobá história umeleckej aktivity a tvorivosti vysokoškolákov na poli zborového spevu – AKADEMICKÁ BANSKÁ  BYSTRICA – festival  vysokoškolských speváckych zborov. Priestory fakulty i mesta sa rozozvučali spevom mladých, ktorí vniesli radostnú atmosféru do celého priebehu národnej súťaže. Festival Akademická Banská Bystrica  (ABB)  sa stal novým sviatkom zborového spevu. Postupne sa významne zapísal do histórie slovenskej zborovej kultúry. Medzi nich patril v prvopočiatkoch aj III. ročník v roku 1989, kedy za účasti slovenských hudobných skladateľov, odzneli v premiére skladby novej slovenskej zborovej tvorby. Od roku 1993 sa ABB stáva medzinárodným súťažným festivalom (v kategóriách ženských speváckych zborov a miešaných speváckych zborov, od roku 1997 aj v kategórii komorných speváckych zborov), čo zvýšilo úroveň festivalu. Záujem o festivalovú súťažnú prehliadku prejavili aj spevácke kolektívy zo zahraničia, zboroví dirigenti, nadšenci zborového spevu, organizátori zborového života z domácich i zahraničných festivalových centier. XIV. ročník Akademickej Banskej Bystrice (2011) začal písať históriu aj v kategórii stredoškolských speváckych zborov, ktorá bola začlenená do tohto etablovaného medzinárodného festivalu.

V doterajšej histórii festivalu sa na jednotlivých ročníkoch zúčastňovali domáce aj zahraničné spevácke zbory, zneli diela našich a svetových skladateľov, uskutočnili sa odborné semináre z oblasti zborového spevu a vokálneho umenia. V roku 1997 sme na festivale zaviedli aj voľbu  Miss ABB. Na festivalových koncertoch  a záverečnom galakoncerte je neopísateľná atmosféra,  kde panuje vždy spontánnosť, úprimná radosť, vzájomná spolupatričnosť, pohoda, ale hlavne – spev.

Záujmová činnosť i rozvoj zborového spevu prijateľným spôsobom prispieva  k intelektuálnemu a citovému rozvoju mladých ľudí a k vzťahu k umeniu. Na fakultách jednotlivých univerzít sa javí ako veľmi efektívna umelecká výchova študentov realizovaná prostredníctvom aktívneho spevu.

Festival Akademická Banská Bystrica sa dostal do širokého povedomia nielen speváckych zborov, ale aj rôznych hudobných inštitúcií, ustanovizní, festivalových centier i širokej hudobnej verejnosti. Stal sa etablovaným kultúrnym podujatím, ktoré sa koná každý druhý rok na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici s cieľom „oživovať“ diela hudobných skladateľov, ale najmä podporovať hudobnú aktivitu vysokoškolskej a stredoškolskej mládeže a úspešne prezentovať svoju školu a mesto doma i v zahraničí.

Vitajte teda na XIX. ročníku ABB,  v tomto nie najlepšom pandemickom období, ktorým je Coronou zamorený celý svet a cíťte sa tu dobre, príjemne a v plnom zdraví spomínajte  na Banskú Bystricu.

                                                                                             Prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

                                                                                      Umelecký riaditeľ Festivalu ABB 2021