1. ročník Akademická Banská Bystrica 1985

25. - 27. októbra 1985 - zúčastnilo sa 9 speváckych zborov

Súčasťou festivalu je súťaž slovenských speváckych zborov v kategóriách:

  • miešané spevácke zbory, ženské spevácke zbory

Hostia festivalu: Vysokoškolský ženský zbor Pedagogickej fakulty České Budějovice (J. Fuchs), Vysokoškolský umelecký súbor VŠCHT, Pardubice (V. Novák), Akademické spevácke združenie Parku kultúry a oddychu Bratislava (P. Cón)

Vyhodnotenie a výsledky súťaže speváckych zborov:

kategória ženských speváckych zborov:

  1. miesto ŽSZ PF UPJŠ Prešov, 2. miesto ŽSZ Mladosť, PF B. Bystrica, ŽSZ súboru Ponitran, PF v Nitre.

kategória miešaných speváckych zborov:

  1. miesto MšSZ Collegium technicum VŠT  Košice,
  2. miesto MšSZ Cantica Veterinaria Cassoviensis Vysokej škole veterinárskej Košice,
  3. miesto MšSZ Cantantina Vysokej školy poľnohospodárskej  Nitra.

Porota pracovala v zložení: predseda  M. Meszárošová, členovia J. Raninec, O. Šímová, P. Cón, D. Turňová, Ľ. Grega, M. Oleár