13. ročník Akademická Banská Bystrica 2009

6. – 9. 5. 2009. Zúčastnilo sa 7 speváckych zborov (2 zahraničné)

Súťažilo sa v 3 kategóriách. Propozície súťaže a súťažný poriadok sa nezmenili. Doplnila sa do dramaturgie festivalu: nesúťažná kategória Duchovnej hudby.

Porota pracovala v zložení: Ondrej Lenárd – predseda, členovia: Kwang-Hoon Baek (Kórea), David Loden (USA – Izrael), Tamás Lakner (Maďarsko), Štefan Sedlický (SR).

Kategória komorných speváckych zborov

Zlaté pásmo: 1. miesto: Univerzitný spevácky zbor MLADOSŤ UMB Banská Bystrica, 2. miesto: OMNIA – Univerzitný spevácky zbor, ŽU Žilina

Strieborné pásmo: Univerzitný spevácky zbor Trenčianskej univerzity A. Dubčeka - Trenčín

Kategória miešaných speváckych zborov

Zlaté pásmo: 1. miesto: CANTINOVUM Chamber choir JAMK Univerzity of Apalied Siences Jyväskylä, Fínnsko

Strieborné pásmo: Vysokoškolský umělecký soubor, Pardubice, ČR

Kategória ženských speváckych zborov bola zrušená a nahradená nesúťažnou kategóriou duchovnej hudby, v ktorej účinkovali všetky zúčastnené spevácke zbory doplnené o Ženský spevácky zbor IUVENTUS PAEDAGOGICA PU Prešov.

Opäť sa konala súťaž Miss ABB, ktorej víťazkou sa stala Martina Furinová a 1. vicemiss Lucia Langrafová, obe členky Univerzitného speváckeho zboru Mladosť UMB B. Bystrica, 2. vicemiss sa stala Marta Kubičková členka Univerzitného spev. zboru TUAD Trenčín.

Absolútny víťaz festivalu Akademická Banská Bystrica 2009:

CANTINOVUM Chamber choir JAMK Univerzity of Apalied Siences Jyväskylä, Fínsko

Celkové hodnotenie súťaže: Medzinárodná porota vysoko hodnotila úroveň súťažiacich zborov ako aj ich dramaturgiu. Súhlasila so zaradením povinných skladieb, ktoré umožnili optimálnejšie porovnanie interpretácie súťažných vokálnych telies. Ocenila spoľahlivú prácu organizačného štábu a navrhuje Ministerstvu školstva SR, aby naďalej podporovalo tento úspešný a medzinárodne etablovaný festival vysokoškolských speváckych zborov.