14. ročník Akademická Banská Bystrica 2011

5. – 8. 5. 2011. Zúčastnilo sa 10 speváckych zborov (4 zahraničné)

Súťaží sa v 4 kategóriách. Propozície súťaže boli doplnené o možnosť účasti aj v súťažnej časti stredoškolských speváckych zborov v samostatnej kategórii. Súťažný poriadok sa nezmenil. Zastúpenie jednotlivých krajín (spevácke zbory a porota): Argentína, Srbsko, Poľsko, Česká republika,

Porota pracovala v zložení: Ondrej Lenárd – predseda, členovia: R. Varonen, (Fínsko), T. Lakner (Maďarsko), A. Korzenowski (PL), J. Iršai (SR)

Vysokoškolské spevácke zbory:

Kategória komorných speváckych zborov

Zlaté pásmo: 1. miesto: Univerzitný spevácky zbor MLADOSŤ UMB Banská Bystrica,

Diplom za účasť: Univerzitný spevácky zbor Trenčianskej univerzity A. Dubčeka - Trenčín

Kategória miešaných speváckych zborov

Zlaté pásmo: 1. miesto: Chór Kamerálny Ajadémii Muzicznej KATOVICE - POĽSKO

Strieborné pásmo: Coro Vocacional UNSJ SAN JUAN - ARGENTÍNA

Kategória ženských speváckych zborov

Zlaté pásmo: Ženský spevácky zbor Mladosť – Banská Bystrica

Cena primátora mesta Banská Bystrica „Najlepšiemu slovenskému speváckemu zboru“

Stredoškolské spevácke zbory:

Kategória miešaných speváckych zborov

Zlaté pásmo: Miešaný spevácky zbor Konzervatória J.L. Bellu Banská Bystrica

Strieborné pásmo: GYBON Hradec Králové – ČESKÁ REPUBLIKA

Bronzové pásmo: Hor Gimnazije „Jovan Jovanovič Zmaj“ NOVI SAD – SERBIJA

Kategória dievčenských speváckych zborov

Zlaté pásmo: Dievčenský spevácky zbor Konzervatória J.L. Bellu Banská Bystrica

Bronzové pásmo: Iuventus Paedagogica SPgŠa Levoča

Súťaž Miss ABB 2011, ktorej víťazkou sa stala Ivona KUBIČKOVÁ (členka UMSZ Mladosť Banská Bystrica)

Absolútny víťaz festivalu Akademicá Banská Bystrica 2011:

Chór Kamerálny Akadémii Muzycznej KATOWICE – POĽSKO.

Dirigent: Czeslaw Freund