16. ročník Akademická Banská Bystrica 2015

7. – 10. 5. 2015. Zúčastňuje sa 9 speváckych zborov (4 zahraničné)

Súťaží sa v kategórii vysokoškolské spevácke zbory, vysokoškolské - ženské, miešané, komorné spevácke zbory, vokálne zoskupenia a kategória sakrálne tvorby. Súťažný poriadok sa nezmenil. Doplnila sa kategória D - Sakrálnej tvorby

Zastúpenie jednotlivých krajín (spevácke zbory a porota): Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Srbsko

Porota pracovala v zložení: Ondrej Lenárd – predseda, členovia: Piotr Jančak (PL), Jiří Skopal, (ČR), Vesna Šouc (Srbsko), Štefan Sedlický (SR)

Výsledky súťaže vysokoškolských speváckych zborov XVI. ročníka ABB: za rok 2015

Kategória komorných speváckych zborov

Zlaté pásmo: Vysokoškolský umělecký sbor Vysoké školy báňské – TU Ostrava (ČR)

Strieborné pásmo: Univerzitný spevácky zbor MLADOSŤ- Banská Bystrica (SR)

Kategória miešaných speváckych zborov

Zlaté pásmo: Univerzitný spevácky zbor Pécs, Maďarsko

Strieborné pásmo: Vysokoškolský umĕlecký soubor Pardubice (ČR)

Kategória ženských speváckych zborov

Zlaté pásmo: Ženský spev. zbor Iuventus paedagogica, Prešovská univerzita, Prešov, (SK)

Sakrálna tvorba

Zlaté pásmo: Vysokoškolský umĕlecký soubor Pardubice (ČR)

Strieborné pásmo: Univerzitný spevácky zbor MLADOSŤ- Banská Bystrica (SR)

Bronzové pásmo: Schola Cantorum Katolíckej univerzity, Ružomberok, (SK)

Súčasne sa porota rozhodla udeliť tieto ceny:

Cenu primátora mesta B. Bystrica - „Najlepšiemu slov. speváckemu zboru festivalu ABB´15“ - Ženský spevácky zbor Iuventus paedagogica, Prešovská univerzita, Prešov, SR

Cena Hudobného odboru Matice slovenskej – „Za hlasovú kultúru“ Ženský spevácky zbor Iuventus paedagogica, Prešovská univerzita, Prešov, SR

Cenu Ministerstva školstva SR - „Najlepšiemu zahraničnému zboru“ Univerzitný spevácky zbor Pécs, Maďarsko

Cenu rektora UMB v Banskej Bystrici - „Za pôsobivú dramaturgiu“ Vysokoškolský umělecký sbor Vysoké školy báňské – TU Ostrava (ČR)

Cena banskobystrického diecézneho biskupa „Za najlepšiu interpretáciu skladby so sakrálnou tematikou“ Vysokoškolský umĕlecký soubor Pardubice (ČR): Jiří Teml: Ave

Cena biskupa západného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku „Za interpretáciu duchovnej skladby súčasného slovenského autora“ Univerzitný spevácky zbor MLADOSŤ- Banská Bystrica (SR): Lukáš Borzík: Glória in Missa brevis

Absolútny víťaz súťaže:

Ženský spevácky zbor Iuventus paedagogica, Prešovská univerzita, Prešov, Slovenská republika.