17. ročník Akademická Banská Bystrica 2017

28. 4. – 1. 5. 2017. Zúčastňuje sa 10 speváckych zborov (4 zahraničné)

Súťaží sa v kategórii stredoškolské kat. B1, vysokoškolské spevácke zbory kat. A, D, vysokoškolské - ženské, miešané, komorné spevácke zbory, vokálne zoskupenia a kategória sakrálne tvorby. Súťažný poriadok sa nezmenil. Doplnila sa kategória D - Sakrálnej tvorbyZastúpenie jednotlivých krajín (spevácke zbory a porota): Česká republika, Poľsko, Rusko

Porota bude pracovať v zložení: Ondrej Lenárd – predseda, členovia: Natalia Komarová, (Rusko), Jan Vičar, (ČR), Jan Borovski (PL), Tatjana Švajková Kanišáková (SR)

Výsledky súťaže vysokoškolských speváckych zborov XVII. ročníka ABB: za rok 2017:

Stredoškolské zbory: Kategória B strieborné pásmo - SZ FREE HARMONY Poprad, SR

bronzové pásmo - CHORUS ALBIS Gymnázium Děčín,ČR

bronzové pásmo – SZ GAUDEAMUS PaSA Prešov, SR

Vysokoškolské spevácke zbory: Kategória A

Ženské spevácke zbory:

zlaté pásmo – CANZONA NEOSOLIUM AU Banská Bystrica, SR

Miešané spevácke zbory:

zlaté pásmo - CHOR UNIWERSYTETU EKONOMICZNEHO Katowice, PL

Komorné spevácke zbory:

zlaté pásmo - APS Vysoké školy báňske TU Ostrava, ČR

strieborné pásmo – NONA – KOMORNÍ SBOR PF UJEP Ústí nad Labem, ČR

bronzové pásmo – UMSZ MLADOSŤ PF UMB Banská Bystrica, SR

Sakrálna hudba: Kategória D

strieborné pásmo – CHOR UNIWERSYTETU EKONOMICZNEHO Katowice, PL

strieborné pásmo – NONA – KOMORNÍ SBOR PF UJEP Ústí nad Labem, ČR

bronzové pásmo – SZ FREE HARMONY Poprad, SR

bronzové pásmo – UMSZ MLADOSŤ PF UMB Banská Bystrica, SR

Absolútny víťaz festivalu ABB ´17:

APS Vysoké školy báňske TU Ostrava, ČR

Súčasne porota rozhodla udeliť tieto ceny:

Cenu primátora mesta Banská Bystrica - „Najlepšiemu slovenskému speváckemu zboru festivalu ABB 2017“ CANZONA NEOSOLIUM AU Banská Bystrica, SR

Cena Hudobného odboru Matice slovenskej – „Za rozvoj interpretačného umenia v oblasti zborového spevu“ CANZONA NEOSOLIUM AU Banská Bystrica, SR

Cenu Ministerstva školstva SR - „Absolútnemu víťazovi ABB ´17“

APS Vysoké školy báňske TU Ostrava, ČR

Cena rektora UMB v Banskej Bystrici - „Za pôsobivú dramaturgiu“.

NONA – KOMORNÍ SBOR PF UJEP Ústí nad Labem, ČR

Cena banskobystrického diecézneho biskupa - „Za najlepšiu interpretáciu skladby so sakrálnou tematikou“.

CHOR UNIWERSYTETU EKONOMICZNEHO Katowice, PL

Cena biskupa západného dištriktu Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku – „Za najlepšiu interpretáciu povinnej skladby“ APS Vysoké školy báňske TU Ostrava, ČR

Cena Národného osvetového centra v Bratislave SZ FREE HARMONY Poprad, SR