2. ročník Akademická Banská Bystrica 1987

7. - 10. mája 1987 - zúčastnilo sa 11 speváckych zborov

Súčasťou festivalu je súťaž v kategóriách: miešané spevácke zbory, ženské spevácke zbory

Vyhodnotenie a výsledky súťaže speváckych zborov:

kategória ženských speváckych zborov:

  1. miesto: ŽSZ Mladosť pri PF B. Bystrica, 2. miesto: ŽSZ súboru Ponitran pri PF Nitra,
  2. miesto: ŽSZ PF UPJŠ v Prešove

kategória miešaných speváckych zborov:

  1. miesto: MšSZ Collegium Technicum pri VŠT Košice, 2. miesto: MšSZ Technik, SVŠT Bratislava, 3. miesto: MšSZ Cantantina pri VŠP Nitra.

Porota pracovala v zložení: predseda: P. Hradil, členovia: M. Meszárošová, O. Šímová, Ráczová, D. Turňová, L. Pivovarský, M. Oleár, Ľ. Barák.