3. ročník Akademická Banská Bystrica 1989

6. - 9. mája 1989 - zúčastnilo sa 10 speváckych zborov

Súčasťou festivalu bola súťaž v kategóriách: miešané spevácke zbory, ženské spevácke zbory

Vyhodnotenie a výsledky súťaže speváckych zborov:

kategória ženských speváckych zborov:

  1. miesto: ADčSZ PF Nitra, 2.miesto: ŽSZ  Mladosť PF B. Bystrica,ŽSZ PF UPJŠ Prešov

kategória miešaných speváckych zborov:

  1. miesto: MšSZ Technik SVŠT Bratislava, MšSZ Collegium technicum pri VŠT Košice,

Diplomy za účasť:

MšSZ Cantica paedagogica, PF B. Bystrica, MšSZ Cantantina, VŠP Nitra.

Porota pracovala v zložení: predseda: Š. Klimo, členovia: Kollář, Ľ. Šomorjaiová, J. Búda, P. Procházka, B. Vargic, Ľ. Barák