5. ročník Akademická Banská Bystrica 1993

24. - 27. 6. 1993 zúčastnilo sa 10 speváckych zborov

Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách: miešané spevácke zbory, ženské spevácke zbory

Vyhodnotenie a výsledky súťaže speváckych zborov:

kategória ženských speváckych zborov

1. pásmo s pochvalou poroty: ŽSZ Iuventus Paedagogica, PF UPJŠ Prešov,

1. pásmo ASZ Mladosť, PF UMB B. Bystrica

kategória miešaných speváckych zborov

1. pásmo s pochvalou poroty Komorný zbor Hudobnej akadémie, Bydgoszcz, Poľsko

1. pásmo MšSZ Technik, STU Bratislava, MšSZ Comenius, PF UK Bratislava ,Univerzitný MšSZ, Lodž, Poľsko, MšSZ Cantica, UMB B.Bystrica

Porota pracovala v zložení: predseda Š. Klimo, členovia: J. Vrchotová-Pátová, S. Matczak (Poľsko), L. Tar (Maďarsko), I. Hrušovský, M. Šmíd, L. Pivovarský.