8. ročník Akademická Banská Bystrica 1999

24. - 27. júna 1999 zúčastnilo sa 18 speváckych zborov (6 zahraničných)

Súťaž prebiehala v troch kategóriách: miešané spevácke zbory, ženské spevácke zbory, komorné spevácke zbory

Vyhodnotenie a výsledky súťaže speváckych zborov

kategória ženských speváckych zborov

Zlaté pásmo: 1.cena: SZ Comenius PdF UK Bratislava, 2.cena: AdSZ PdF UKF Nitra, 3. cena: Iuventus Paedagogica, PF UPJŠ Prešov

strieborné pásmo: Fakultný zbor pri Katecheticko-pedagogickej fakulte sv. Ondreja Ružomberok

kategória komorných speváckych zborov

Zlaté pásmo: 1.cena: KZ Gaudeamus, Drogobych, Ukrajina 2. cena: Comenius pri PdF UK Bratislava, 3. cena: VUS Pardubice, ČR,

strieborné pásmo: Maďarský spevácky zbor UKF Nitra, bronzové pásmo: Kammerchor der Pedagogichen Hochschule Erfurt, Nemecko

kategória miešaných speváckych zborov

Zlaté pásmo: 1. cena: Chor Universitetu im. A. Mickiewicza Poznań, Poľsko, 2. cena: AMšSZ J. Cikkera pri FHV UMB B. Bystrica, 3. cena: SZ Technik STU Bratislava,

strieborné pásmo: Rezekne concertchoir, Rezekne, Lotyšsko, bronzové pásmo: SZ Gaudeamus, Pitesti, Rumunsko

Porota pracovala v zložení: predseda. P. Hradil, členovia: J. Vrchotová-Pátová (ČR), A. Jaworska (Poľsko), A. Bolgarskij (Ukrajina), Vl. Novák (ČR), H. Domanský (SR),